uvod cz sk de en pl uvod
Karel Kryl

 

 

 

Vážené dámy, vážení páni,

vítajte na oficiálnych webových stránkách Karla Kryla.

Tieto stránky obsahujú rubriky Biografia, Bibliografia, Diskografia a Galéria, ktoré boli zostavené z podkladov uložených v archíve Karla Kryla. Vzhľadom k tomu, že archívne podklady nie sú zachované kompletne, nevznášajú tieto stránky nárok na úplnosť. Prezentácia a koncepcia boli v spolupráci s tímom mladej generácie českých dizajnérov prispôsobené dnešným požiadavkám. Stránky obsahujú zásadné informácie, o ďalšie rozšírenie sa snaží archív Karla Kryla. Obsah týchto stránok určujú výlučne použité archiválie; oficiálne informácie sa nachádzajú v oficiálnych publikáciách.


  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

© photo: Martin Faltus Praha