uvod cz sk de en pl uvod

23 Karel Kryl - Rozhovory   - archívny materiál z knihy

 

vybrané interview - doplnené archívnymi dokumentmi

 

  • 2006 Torst – Praha, R

 

Informácie ke knize

 

| Karel Kryl - Rozhovory

 

Je súbor vybraných rozhovorov, ktoré Karel poskytol rôznym novinárom. Výber má záber cez celý Karlov ivot, priom obdobie, kedy il v exile, je takpovediac okrajové.

 

Za vynikajúcej spolupráce s pracovníkmi nakladatestva Torst vznikol objemný zväzok. 820 strán dopa archívny materiál, a to tak, e si itate dodatone dokresuje a získava dojmy o jednotlivých textoch. Dôleité na práci na tejto knihe bolo od samého zaiatku, e kadý, kto sa zaujíma o Karla Kryla, si môe preíta? jeho autentické slová a výpovede a môe vies? svoj celkom súkromný dialóg s Karlom Krylom k jednotlivým témam rozhovorov.

 
bibligrafie23a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl - Rozhovory

 

ISBN: 80-7215275-0
Rok vydání: 2006
Poet stran: 820
Cena: 599 K
Vazba: vázané
Formát: 145 x 205 mm
íslo publikace: 372
Grafická úprava: David Balihar


 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=447