uvod cz sk de en pl uvod

26 Karel Kryl - Rýmované komentáe

 

   

rýmované komentáe z let 1983 - 1991

2013

Torst - Praha, CZ

  

  

Informace ke knize

 

| Rýmované komentáe

V Archivu Karla Kryla je pod íslom 1837 uloený manuskript, ktorý obsahuje „rýmované texty“ k jeho posledným reláciám vysielaným v Rádiu Slobodná Európa. Karel Kryl tieto texty sám nazval „Rýmované komentáe“. Tieto komentáre dokumentujú jeho pohad na udalosti z let 1983 - 1991. Niektoré z týchto textov sú neskoršie texty piesní, ktoré Karel Kryl však vtedy zalenil do manuskriptu ako „Rýmované komentáe“. Tieto texty boli teraz prevzaté aj do príslušnej knihy. Preto sa texty publikácie nepatrne líšia od rozhlasových relácií. Zvukové dokumenty k programu Rádia Slobodná Európa z asového rozmedzia od 26.5. do 30.6.1991 sú uloené v Archivu Karla Kryla. 

        

kk-rymovane-komentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-80-7215-459-3
Rok vydání: 2013
Poet stran: 114
Cena: 158 K
Vazba: broovaná
Formát: 115 x 195 mm
íslo publikace: 547
Grafická úprava: David Balihar

 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=638