uvod cz sk de en pl uvod

  

ARCHIV KARLA KRYLA

 

...  

 

Duben 2017 TORST - KAREL KRYL | Prózy

   
Karel Kryl - Prózy

 

...

 

 

2016 TORST – KAREL KRYL | Krylogie

   

Karel Kryl - Krylogie

  
http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=708
 

 

...  

  

04.03.2017

 

Tradiní zádušní mše za Karla Kryla v kostele sv. Markéty v praském Bevnov se bude konat
v sobotu 4. bezna 2017 od 18 hodin.

   

Karel Kryl - Praha Bevnov_03.03.2017 Karel Kryl - Praha Bevnov_03.03.2017

  

...

 

Národní divadlo Praha: Sólo pro ti / Brel - Vysockij - Kryl

 

Další pedstavení úspšné baletní inscenace na motivy písní tí legendárních evropských písniká probhnou v následujících termínech:

  

ND - Sólo pro ti / Brel - Vysockij - Kryl

  

2017

20.05.2017 - 14:00, 19:00

  

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5137?t=2017-02-04-14-00

  

... 

  

Svandovo divadlo Praha: Karel Kryl - Zem Lhostejnost

   

Na jevišti „Švandova divadla“ v Praze byla 05.10.2013 uvedena premiéra divadelní hry Zem lhostejnost 

   

Tato prezentace divadelní hry je volné scénické aranmá podle díla Karla Kryla na základ jeho asov kritických text zveejnných v jeho stejnojmenné knize v roce 2012. Tvrci pitom vyuili také ásti z knihy „Rýmované komentáe“, kterou vydá v íjnu 2013 nakladatelství Torst v Praze, a dále nkteré texty a hudbu jeho písní.

         

Další informace jsou uvedeny na internetových stránkách a v tiskových informacích divadla.

  

2017

07.04.2017 - 19:00

 

http://www.svandovodivadlo.cz/  

   

   

...    

 

   

07.10.2013 | Karel Kryl - Rýmovane komentae

  

V íjnu vydá nakladatelství Torst v Praze další publikaci z Archivu Karla Kryla. „Rýmované komentáe“ jsou poznámky Karla Kryla k tehdejším aktuálním kadodenním tématm. Jedná se o komentáe zdokumentované formou Karlem Krylem sestaveného a v Archivu Karla Kryla uloeného manuskriptu.

   

 

S malými zmnami slouil tento manuskript v dob od 26.05. do 30.6.1991 jako pedloha pro jeho poslední relace vysílané Rádiem Svobodná Evropa v Mnichov.

 

  

Karel Kryl - Rýmované komentáe

         

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=638

  

...

   

Nadaní fond Karla Kryla

   

Tímto se distancuji od Nadaního fondu Karla Kryla a od jeho aktivit;
zejména od veejné sbírky na náklady spojené s poízením plastiky andla na náhrobek Karla Kryla. O výzv k veejné sbírce jsem nebyla informována a tato sbírka nemá mj souhlas.
  

Maria Magdalena Kryl
30.5.2013 | 08.01.2017

   

...   

   

Youtube | Autorská práva

   

Dílo Karla Kryla je chránno národními a mezinárodními autorskými právy. Kadé uití jeho díla proto zásadn podléhá souhlasu. Ped staením Vašeho videa se prosím o autorských právech informujte na webových stránkách

  

http://www.youtube.com/yt/copyright/cs/index.html

  

Neoprávnn pouité písn, texty, básn a videa budou odstranny.

Prosím, abyste tuto informaci vzali na vdomí. Dkuji.  

Maria Magdalena Kryl
08.01.2017

  

...