uvod cz sk de en pl uvod

 

ARCHIV KARLA KRYLA

 

...  

 

  

*12.04.1944 - 12.04.2017

 

...  

 

Duben / Kvten

2017 TORST - KAREL KRYL | Prózy

 

   
Karel Kryl - Prózy

 

Svazek Prózy je první kniní edicí prozaických prací

Karla Kryla. Vychází z autorských strojopis a rukopis

– ve dvou pípadech asopiseckých otisk –

uloených v Archivu Karla Kryla. Kniha je lenna

do tí ástí: první shrnuje povídky a pohádky, druhá

fejetony a úvahové, vzpomínkové a píleitostné texty,

tetí tvoí rozsáhlá próza lovk. S výjimkou prvních

tí text, napsaných v eskoslovensku v letech

šedesátých, byla vtšina próz napsána v sedmdesátých

letech v Nmecké spolkové republice.

Karel Kryl je psal peván pro vysílání rozhlasové

stanice Svobodná Evropa, v nm je sám etl. Nkteré

ze svých povídek ítával i na svých koncertech.

 

                                      Jan Šulc


   

 

...

 

 

2016 TORST – KAREL KRYL | Krylogie

   

Karel Kryl - Krylogie