uvod cz sk de en pl uvod

Prezentácia oficiálneho ivotopisu

narodený 12. apríla 1944 v Kromíi
dedko Karel Kryl /fa Kryl a Scotti v Novém Jiín/ – kníhtlaiar
otec Karel Kryl, kníhtlaiar v Novom Jiíne, od r. 1939 v Kromíi

 

Kníhtlaiare, ktorá vytlaila celú radu bibliofílií a iných krásnych tlaív
/Hyperion, Florian atd. / zlikvidovaná 1949.

 

 štúdium
 1950 – 1958základná osemroná škola
 1958 – 1962výtvarný smer Strednej priemyselnej školy keramickej v Bechyni /maturita 1962/
 1973maturita Studien – Kolleg Mníchov /Nemecko/
 1973 – 19791979 štúdium dejín umenia a urnalistiky na Ludwig-Maximilian Universität v Mníchove /bez akademického titulu/
 1962 – 1966zamestnaný v keramickom závode Spojker Teplice ako kádrová rezerva, kvalitár, pali u tunelovej pece
 1967 – 1968osvetový výtvarník – Olomouc, Ostrava /len krátko/ mu v domácnosti, súkromne hospodáriaci roník, voný spolupracovník ostravského rozhlasu
 1968 ledenasistent scény v dokumentárnom oddelení praskej televízie

 1968 august

– 1969 septem.    

textár, spevák, gitarista
 1969 októbervoný spolupracovník Rozhlasovej stanice Slobodná Európa v Mníchove
 1983 – 1991redaktor, neskôr programový redaktor RSE od 1991 – »privatiér«
 9. 9. 1969exil 


   

Nelen a nepríslušník kultúrnych a literárnych zoskupení. Osobné kontakty – o exil dal.


Spolupráca s asopismi Západ, Reportér, Text, Zpravodaj, poetné alšie exilové publikácie, ako nepravidelný dopisovate /autorské príspevky, komentáre, poznámky, fejtóny, poviedky at. /Rozhlasová práca – v športovom spravodajstve, pseudonym Jan Šebesta/. Piesové a poetické texty asopisecky.

 

 1969 marec

LP plata Bratíku, zavírej vrátka! /Panton/

Sadzba knihy textov s rovnomenným názvom toho roku rozmetená /MF/

 1969 novem.LP plata Rakovina /Súkromná edícia Caston-Primaphon/
 1970plata Maškary /Súkromná edícia Caston-Primaphon/
 1971Kníška Karla Kryla /Index, Kolín nad Rýnom/ reedícia Life Bratíku /súkromná edícia/
 1974EP plata Carmina resurrectionic /súkromná edícia/
 19747 básniek na zrcadlo /súkromná bibliofília – s vlastnými ilustráciami/
 1977Pochyby /súkromná bibliofília – s vlastnými ilustráciami/
 1978(Z pod stolu) Sebrané spisy /Sixty-Eight Publishers, Toronto, ilustrácie Ivan Steiger, s SP platou Dívka Havíka /Azbuk s orch. Eda Vokurky
 197817 kryptogram na díví jména /Poézia mimo domov, Mníchov/ 
 1978reedícia prvých troch LP´s /Šafrán, Uppsala, Švédsko/
 1978Lieder gegen panzer /4 nemecké, jeden eský titul na platni k 10. výroiu okupácie, Verlag Heue Welt, Kolín nad Rýnom
 1979Karavana mrak /Šafrán, Uppsala, Švédsko/
 1980Slovíka /poetický scenár – Sixty-Eight Publishers, Toronto/
 1982Amoresky – poesie / bibliofília, ilustrovala Zdenka Krejová, vlastným nákladom
 1982EP plata Ocelárna /Saturn, Melbourne, Austrália/
 1984LP plata Plaváek /Šafrán, Uppsala, Švédsko/
 1986Z mého plíivota /s vlastnými ilustráciami a s SP Jedfka /Omezená suverenita, s orch. Extempore J. J. Neduhy/ Sixty-Eight Publishers, Toronto/
 1987 Zbran pro Erato /poézia – vlastným nákladom s ilustráciami A. Málka,
 1989 ocenené Cenou Jana Zahradníka /Los Angeles/
 1990 Reedice LP's Bratíku, zavírej vrátka /Panton – zlatá deska/ Rakovina /Bonton – zlatá plata, predané viac ako 250.000 kusov/
 
 1991Kníška Karla Kryla /nákl. Mladá Fronta, reedícia Carmina resurrectionis, LP plata Tekuté písky /oboje Bonton/ Lot /bibliofília, M. Dyrynk, ilustrovala Zdeka, Krejová/
 
 1992 Reedícia LP Maškary /Bonton/
Snhurka v hadících /bibliofílie, vlastným nákladom/
Zbran pro Erató /vlastným nákladom/
LP plata Dv ple lunety /poézia v podaní autora a D. Bakerovej,
hudba Marian Varga, nakladatestvo H&H/
LP plata Monology /Janez, Praha/
 
 1993 CD, MC To nejlepší / Bonton Music Praha
Pod grafiku / básn /súkromná tla/ Ilustrace Igor Cvacho
Plkací /Rozhovor Miloša ermáka s Karlom Krylom / Academia, Praha

        
Karel Kryl zomrel 03. 03. 1994.